Збільшення розміру стипендій для відмінників

Друк PDF

Відбулися зміни до Порядку призначення і виплати стипендій

З 1 січня 2014 Кабінет Міністрів України збільшив розмір стипендій особам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

Зазначене збільшення регламентується постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій» від 13 травня 2013 року № 334.

Згідно з цією постановою розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується:

– для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», на 70 гривень;

– для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» на 100 гривень.

Розмір соціальної стипендії студентам і курсантам вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків також збільшується відповідно на 70 та 100 грн.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з ординарною (звичайною) академічною стипендією для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» на 120 грн.

 

Юридична служба АПОС України за матеріалами сайту: www.mon.gov.ua