Профспілки за реалізацію права на пільговий проїзд студентів та учнів ПТНЗ

Друк PDF

Пільговий проїзд особам, які навчаються, гарантується статтею 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Також це питання регулюється Порядком надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.1999 р. № 541.

Порядком передбачено, що кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у приміському і міжміському автомобільному транспорті мають передбачатися у кошторисах доходів і видатків навчальних закладів, а порядок їх використання повинен визначається керівником навчального закладу за погодженням із студентським (учнівським) профкомом у межах коштів, виділених на зазначену мету.

Проте впродовж останніх років необхідні видатки на забезпечення такого пільгового проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті у кошторисах професійно-технічних та вищих навчальних закладів не передбачаються. Тому витрати на проїзд у цих видах транспорту студентам та учням не відшкодовуються.

Повернення коштів відбувалося у незначних сумах та лише на початку двотисячних років, одразу після прийняття Урядової постанови.

Профспілка вважає, що норми про відшкодування студентам та учням частини вартості квитків навчальними закладами або ж Міністерством освіти і науки суперечать вимогам законів «Про автомобільний транспорт», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», якими не передбачено норм про забезпечення навчальними закладами особам, які навчаються, умов для проїзду у транспорті.

Згідно з законом «Про автомобільний транспорт» послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на пільгових умовах є соціально значущими послугами. Компенсацію за пільгові перевезення пасажирів органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати саме автоперевізникам, а не відшкодовувати кошти студентам та учням навчальними закладами чи міністерством.

Така позиція Профспілки викладена в листі на адресу Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, який планує винести на розгляд питання ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті, про що Комітетом повідомлено ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

З метою безумовної реалізації положень статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» ЦК Профспілки внесено також пропозиції про необхідність включення до постанови Комітету завдання Кабінету Міністрів України привести порядок надання пільгового проїзду студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів у автомобільному і залізничному транспорті територією України у частині пільгового проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті у відповідність з вимогами Закону України «Про автомобільний транспорт».

 

Юридична служба АПОС України за матеріалами pon.org.ua