Студентські аспекти у Генеральній угоді: підсумки виконання станом за I півріччя 2013 року

Друк PDF

14 жовтня 2013 року у приміщенні Федерації профспілок України відбулося підбиття підсумків виконання положень Генеральної угоди між Урядом, Профспілками та Роботавцями станом за I півріччя 2013 року.

Нагадаємо, що у рамках соціального діалогу між Урядом, Федерацією профспілок України та Федерацією роботодавців України підписано Генеральну Угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки.

І хоча термін Угоди завершився у 2012 році, вона продовжує діяти до підписання нової  Генеральної Угоди.

В діючій Генугоді є окремий розділ, який стосується молодіжних питань, в т.ч. студентських проблем.

Так, станом за I півріччя 2013 року невиконаним залишається положення щодо:

п. 5.15. Уряд зобов'язується організувати розроблення та затвердити Державну програму "Студентський та учнівський гуртожиток" з відповідним фінансуванням.

Не говорячи уже про проекут самої програми, навіть проект Концепції програми на розгляд СПО Профспілок не надходив та інформація щодо дій з його розробки відсутня.

Є ряд положень, оцінка виконання яких має статус виконуються частково:

п. 5.16. Передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:

п. 5.16.2. Збільшення видатків для надання кредитів на здобуття вищої освіти. Відповідно до реальної потреби в розмірі 43,5 млн. грн. передбачені видатки у обсязі 5,0 млн. грн.

п. 5.16.3. Проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків.

п. 5.18. Удосконалити нормативно-правову базу професійної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в частині:

п. 5.18.1. Порядку призначення та виплати стипендій, враховуючи обов'язкову залежність її від гарантованих і встановлених державою щорічних соціальних показників, успішності осіб, що навчаються та належності їх до соціально незахищених категорій громадян.

п. 5.18.2. Працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

п. 5.18.3. Положення про студентський гуртожиток.

Зазначимо, що з усіх вищезазначених питань профспілки займають принципову позицію, яка не співпадає з оцінкою урядовї сторони.  Уряд з усіх позицій щодо студентських питань дає оцінку виконується. Наразі ідуть переговори щодо розробки можливих заходів з метою більш повного вирішення зазначених студентських питань.


Прес-служба АПОС України