Українці зможуть здобувати освіту дистанційно

Друк PDF

Українці зможуть здобувати освіту дистанційно

Міносвіти затвердило нове положення про дистанційне навчання, що поширюється на школи, професійно-технічні, вищі та післядипломні заклади освіти.

 

Затверджений документ визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання, під яким розуміється індивідуалізований процес набуття знань на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

Дія положення поширюватиметься на дистанційне навчання у загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації.

Запровадження дистанційної форми навчання у навчальних закладах можливе за погодженням з МОН України.

У загальноосвітніх навчальних закладах навчально-виховний процес за дистанційною формою має організовуватися відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання.

Строк навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.

Передбачається, що навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюватиметься у формах самостійної роботи, навчальних занять, практичної підготовки (у ВНЗ), професійно-практичної підготовки (у ПТНЗ) та контрольних заходів. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота. Основними видами навчальних занять є лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації тощо.

Положенням також встановлено особливості організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх школах, ПТНЗ, ВНЗ та закладах післядипломної освіти.

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, студентів, слухачів навчальні заклади зможуть створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси.

Джерело: http://osvita.ua